Huidige projecten en opdrachtgevers

Adviseur/ onderzoeker cultuuronderwijs SKVR (jan – mrt 2021)

Adviseur/ zakelijk leider Theater Babel Rotterdam (dec 2020 – heden)

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (2016 – zomer 2021)
– Projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in Rotterdam, een programma van Fonds Cultuurparticipatie en Gemeente Rotterdam om cultuuronderwijs in het primair onderwijs te verankeren.
– adviseur/ (mede)ontwikkelaar meerjarenbeleidsplan KunstPakt, een programma van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 – 2024 in Rotterdam
– Projectleider onderzoek en advies Routes van Talentontwikkeling in Rotterdam
– Begeleider pilot receptieve cultuurparticipatie van vmbo-ers in Rotterdam

Stichting I come in peace (2015 – heden)
zakelijk leider van deze stichting van actrice, schrijver, maker en persoonlijkheid Romana Vrede. Trots op de theatervoorstelling Who’s afraid of Charlie Stevens? die we drie verschillende jaren speelde. Nieuwe plannen zijn in de maak….

Bestuurder:
– Huis van Gedichten, Den Haag (penningmeester)
– Stichting Museum voor Onbedoelde Kunst (penningmeester)
– Stichting Zero One Zero (bestuurslid)
– Stichting De Gouvernestraat (voorzitter)
– Bestuurder Acteursgroep Wunderbaum


Afgeronde projecten en opdrachtgevers

Acteursgroep Wunderbaum (nov 2019 – okt 2020)
Ad interim directeur bestuurder van dit in Rotterdam gevestigde maar internationaal werkende acteurscollectief. Met twee vaste productieplekken: Rotterdam (Theater Rotterdam) en Jena (Theaterhaus Jena).

Roots en Routes (2018 – juni 2020)
Interim directeur, internationale hiphop dansshow Mind Ur Step, reorganisatie.
Per 30 maart 2020 benoemd als vereffenaar na het bestuursbesluit om de organisatie te ontbinden na het overdragen van werkzaamheden aan diverse grass roots organisaties.

Hogeschool Rotterdam – Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie: Projectontwikkeling en projectfinanciering Mama’s Garden
Projectontwikkeling Gezond op Zuid
Projectontwikkeling satellietlocatie Cultuur op Zuid

Interim directeur en adviseur bij:
– Villa Zebra, kindermuseum voor hedendaagse beeldende kunst, interim directeur
– De Gouvernestraat, podium en maakplaats voor theater, dans, muziek en film zakelijk leider
– Cultuurscouts, interim directeur
– Waterfront, Popverzamelgebouw, verantwoordelijk voor de liquidatie van de stichting
– LCC Larenkamp, onderzoek naar nieuwe exploitatiemogelijkheden los van de gemeente.
– Rotterdam Festivals, onderzoek ontwikkelmogelijkheden gebiedsgerichte festivals
– Cultuurscouts, interim directeur
– Concordia Enschede, organisatieadvies projectmatig werken
– Rotterdam Ensemble, marketing en communicatie interim
– St. Pi, kringloopwinkels en opvang, adviseur bedrijfsvoering en verandering

Zakelijk leider:
– Stichting Het Dok
– Fam. Ruim

Bestuurder:
– Lokaal 010 (penningmeester)
– Stichting Beeldrecensies
– Stichting Kinderkunsthal Rotterdam – Villa Zebra