projecten en opdrachtgevers

Interim manager cultuurbeoefening Cultuurschakel – Den Haag (16 november 2022 – heden)

Interim Manager Cultuuronderwijs, lid directieteam van Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam (1 september 2021 – 31 oktober 2022)

Adviseur/ onderzoeker cultuuronderwijs SKVR (jan – juni 2021)

Adviseur/ interim zakelijk leider Theater Babel Rotterdam (dec 2020 – 1 mei 2022)

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (2016 – augustus 2021)
– Projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in Rotterdam, een programma van Fonds Cultuurparticipatie en Gemeente Rotterdam om cultuuronderwijs in het primair onderwijs te verankeren.
– adviseur/ (mede)ontwikkelaar meerjarenbeleidsplan KunstPakt, een programma van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 – 2024 in Rotterdam (juni 2020 – augustus 2021)
– Projectleider onderzoek en advies Routes van Talentontwikkeling in Rotterdam (september 2019 – mei 2021)
– Begeleider pilot receptieve cultuurparticipatie van vmbo-ers in Rotterdam (2019)

Stichting I come in peace (2015 – heden)
zakelijk leider van deze stichting van actrice, schrijver, maker en persoonlijkheid Romana Vrede. Trots op de theatervoorstelling Who’s afraid of Charlie Stevens? die we drie verschillende jaren speelde. Nieuwe plannen zijn in de maak….

Bestuurder:
– Huis van Gedichten, Den Haag (penningmeester 2016 – heden)
– Stichting Museum voor Onbedoelde Kunst (penningmeester 2020 – heden)
– Stichting Zero One Zero (bestuurslid 2016 – heden)
– Stichting De Gouvernestraat (voorzitter 2015 – heden)
– Bestuurder Acteursgroep Wunderbaum (december 2019 – februari 2021)


Afgeronde projecten en opdrachtgevers

Acteursgroep Wunderbaum (nov 2019 – okt 2020)
Ad interim directeur bestuurder van dit in Rotterdam gevestigde maar internationaal werkende acteurscollectief. Met twee vaste productieplekken: Rotterdam (Theater Rotterdam) en Jena (Theaterhaus Jena).

Roots en Routes (2018 – juni 2020)
Interim directeur, internationale hiphop dansshow Mind Ur Step, reorganisatie.
Per 30 maart 2020 benoemd als vereffenaar na het bestuursbesluit om de organisatie te ontbinden na het overdragen van werkzaamheden aan diverse grass roots organisaties.

Hogeschool Rotterdam – Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie: Projectontwikkeling en projectfinanciering Mama’s Garden, een community bestaande uit moeders, studenten en samenwerkingspartners in onderwijs, zorg & welzijn.
Projectontwikkeling innovatief wijkgebonden onderwijsconcept Gezond op Zuid
Projectontwikkeling satelliet onderwijslocatie Cultuur op Zuid

Interim directeur en adviseur bij:
– Villa Zebra, kindermuseum voor hedendaagse beeldende kunst, interim directeur
– De Gouvernestraat, podium en maakplaats voor theater, dans, muziek en film zakelijk leider
– Waterfront, Popverzamelgebouw, verantwoordelijk voor de liquidatie van de stichting
– LCC Larenkamp, onderzoek naar nieuwe exploitatiemogelijkheden los van de gemeente.
– Rotterdam Festivals, onderzoek ontwikkelmogelijkheden gebiedsgerichte festivals
– Cultuurscouts, interim directeur
– Concordia Enschede, organisatieadvies projectmatig werken
– Rotterdam Ensemble, marketing en communicatie interim
– St. Pi, kringloopwinkels en opvang, adviseur bedrijfsvoering en verandering

Zakelijk leider:
– Stichting Het Dok
– Fam. Ruim

Bestuurder:
– Lokaal 010 (penningmeester)
– Stichting Beeldrecensies
– Stichting Kinderkunsthal Rotterdam – Villa Zebra