Projecten

Roots en Routes: begeleiden van de organisatie naar een nieuwe toekomst

Hogeschool Rotterdam – Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie: projectontwikkeling en projectfinanciering in overleg met de programmamanager.

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam: projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020, een programma van Fonds Cultuurparticipatie en Gemeente Rotterdam om cultuuronderwijs in het primair onderwijs te verankeren.

… wordt nog verder aangevuld