Wie

Ik, Petter van Raalte, werk sinds 2003 onder de naam Allescommuniceert.
De afgelopen 17 jaar heb ik me steeds verder gespecialiseerd als interim manager/ zakelijk leider in het begeleiden van verandering bij organisaties, het faciliteren van organisaties bij de ontwikkeling van meerjarenperspectief en concreet uitvoerbare projectplannen en het financieren en leiden van projecten.
Het werkterrein waar ik me graag begeef bevindt zich in de gebieden cultuur, onderwijs, educatie en maatschappelijke innovaties.

Afgelopen jaren werkte ik voor korte of langere tijd onder andere met en voor:
Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SKVR, Theater Babel Rotterdam, KIndermuseum Villa Zebra, Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, Rotterdam Festivals, De Gouvernestraat, Roots en Routes, Cultuurscouts, Waterfront, Fam. Ruim, Operadagen Rotterdam, Romana Vrede / I come in Peace, Acteursgroep Wunderbaum.

Naast interim opdrachten ontwikkel ik projecten op het gebied van talentontwikkeling in de podiumkunsten.