Wie

Sinds 2003 werk ik onder de naam Allescommuniceert.
De afgelopen 20 jaar heb ik me gespecialiseerd als interim directeur/ zakelijk leider. Ik ben thuis in het begeleiden van veranderingen in organisaties, het faciliteren van organisaties bij de ontwikkeling van meerjarenperspectief, ideeën tot uitvoerbare projectplannen te ontwikkelen en het financieren en leiden van projecten en programma’s.
Mijn werkterrein is not for profit en bevindt zich op het snijvlak van cultuur, onderwijs, educatie en maatschappelijke innovaties.

Afgelopen jaren werk(te) ik voor korte of langere tijd onder andere met en voor:
WORM, CultuurSchakel Den Haag, Theater Koningshof, Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SKVR, Theater Babel Rotterdam, Kindermuseum Villa Zebra, Acteursgroep Wunderbaum, Romana Vrede / I come in Peace, Rotterdam Festivals, theater, dans en filmlocatie De Gouvernestraat, Roots en Routes, Cultuurscouts, Waterfront, Fam. Ruim, Operadagen Rotterdam.