Wie

Sinds 2003 werk ik onder de naam Allescommuniceert.
De afgelopen 17 jaar heb ik me gespecialiseerd als interim manager/ zakelijk leider. Ik ben thuis in het begeleiden van verandering bij organisaties, het faciliteren van organisaties bij de ontwikkeling van meerjarenperspectief, ideeën tot uitvoerbare projectplannen te ontwikkelen en het financieren en leiden van projecten.
Het werkterrein waar ik me graag begeef bevindt zich op het snijvlak van cultuur, onderwijs, educatie en maatschappelijke innovaties.

Afgelopen jaren werkte ik voor korte of langere tijd onder andere met en voor:
KCR, Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SKVR, Theater Babel Rotterdam, Kindermuseum Villa Zebra, Acteursgroep Wunderbaum, Romana Vrede / I come in Peace, Rotterdam Festivals, theater, dans en filmlocatie De Gouvernestraat, Roots en Routes, Cultuurscouts, Waterfront, Fam. Ruim, Operadagen Rotterdam.

Naast interim opdrachten ontwikkel ik projecten op het gebied van talentontwikkeling in de podiumkunsten.